Si mund ta kontaktoni PTK-në

PTK-ja kërkon nga ju që të kontaktoni me ne në rast se dëshironi ndonjë këshillë, informacion apo ndihmë rreth problemit tuaj për shërbimet që ne ju ofrojmë. Ju lutemi shfrytëzoni informatat në vijim për të kontaktuar me ne:

Shënim: Në numrat e cekur më poshtë mund të na kontaktoni 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Përkujdesi ndaj Konsumatorëve - Vala
(038) 500 555
(038) 53 53 53

161 (pa pagesë)


Përkujdesi ndaj Konsumatorëve - Telekomi

1677 (lajmërimi i pengesave teknike-pa pagese)

1688 (informata për numrat e parapaguesve)

1699 (lajmërimi i pengesave teknike për ISP-pa pagese)

1699 (informata për produktet dhe shërbimet e TK-pa pagese)

1679 (lajmërimi i pageses se borxhit; informata rreth borxhit; kërkesat për rikyqje-pa pagese)

(038) 555 222 (kabinat pay-phone)

Ju lutem shkruani kodin e pasqyruar në imazhë në rubrikën e duhur

Posta dhe Telekomunikacioni i KosovËs
Republika e KosovËs, PrishtinË, 10000
 
Udhëzimet
  • Na vizitoni në rrjetet sociale