PTK

VALA

TELEKOMI

Ndryshimi i numrave tė shkurtėr
Prishtinë  Data e publikimit : 2013-01-03 17:18:02

Operatori I telefonisë mobile Vala me vendim të ARKEP-it (Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare) ka bërë ndryshimin e numrave të shkurtër që përdoren për marrjen e informatave për produktet dhe shërbimet tona.

Ky vendim ka hyrë në fuqi me datë 01.07.2013. Pothuajse të gjitha thirrjet në drejtim të këtyre numrave të informacionit sikurse deri më tash janë falas.

Vala kërkon mirëkuptim nga të gjithë konsumatorët ngase ky është një proces i domosdoshëm dhe obligativ ndërsa si rrjedhojë mund të ketë ankesa për shkak të problemeve të mundshme teknike si dhe për arsye të mungesës së njohurive nga të gjithë konsumatorët për këto ndryshime.
Numrat që do të pësojnë ndryshime mund ti gjeni në tabelën më poshtë.

Numri paraprak

Numri i ri

Përshkrimi

Kosto

211

161

Njoftim gjeneral me zë (IVR), prepaid dhe blerja e pakove të ndryshme

Falas

552

163

Menaxhim prepaid - Mbushje e llogarisë

Falas

553

169

Menaxhim i shërbimit familjar dhe miqtë prepaid - Mbushje e llogarisë

Falas

777

160

Voice mail

Falas

977

1677

Info për pengesa teknike

Falas

979

1679

Info rreth faturimit

Falas

988

1688

Info për numra të telefonit

0.12

96

1696

Info për shërbime postare

Falas

9077

1699

Pyetje dhe ankesa, info për shërbime të internetit

Falas

9099

1699

Pyetje dhe ankesa, info për shërbime të internetit

Falas

555

080010000

Qendra e thirrjeve

Falas

9955

53044

Njoftim gjeneral postpaid
SMS destinacion, Per verifikimin e gjendjes se llogarise PostePAID

0.01

 

162

Njoftim direkt me zë (IVR) për prepaid

Falas

 


  • Na vizitoni në rrjetet sociale