Titulli i Gazetës Formati dhe madhësia Shkarko
Gazeta e PTK-se, nr 16, Mars 2012 PDF - 6 MB Shkarko
Gazeta. nr.2 PDF - 550 KB Shkarko
Titulli i vjetarit Formati dhe madhësia Shkarko
Vjetari_2010 PDF - 1 MB Shkarko
Vjetari 2009 PDF - 1 MB Shkarko
Vjetari 2008 PDF - 6 MB Shkarko
Vjetari 2011 PDF - 6 MB Shkarko
Vjetari 2012 PDF - 5 MB Shkarko
Vjetari 2013 PDF - 2 MB Shkarko
Titulli i raportit Formati dhe madhësia Shkarko
Raporti 2010 PDF - 266 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2009 PDF - 485 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2008 PDF - 289 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2011 PDF - 1 MB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2012 PDF - 1 MB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2013 PDF - 1 MB Shkarko
  • Na vizitoni në rrjetet sociale