PTK

VALA

TELEKOMI

Raporti financiar i Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës
Titulli i raportit Formati dhe madhësia Shkarko
Raporti 2010 PDF - 266 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2009 PDF - 485 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2008 PDF - 289 KB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2011 PDF - 1 MB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2012 PDF - 1 MB Shkarko
Pasqyrat Financiare 2013 PDF - 1 MB Shkarko
  • Na vizitoni në rrjetet sociale