OFERTA

n'TRIP

Për 2.99 Euro ju do të fitoni 2 GB internet të shpejtë dhe biseda pa pare me të gjithë anëtarët e komunitetit si dhe 500 SMS brenda komunitetit.

Ju duhet të jeni i moshës deri në 27 vjeç që të kualifikoheni për këtë produkt dhe t’i keni të paktën 2.99 euro në llogarinë tuaj dhe duke dërguar një SMS me tekst trip plus ju do të bëheni pjesë e komunitetit NTRIP.

Oferta është e vlefshme për 30 ditë.

 

Mënyra e kontrollit të ofertës NTRIP 
SMS në 50555
trip - SMS përshkrues i menaxhimit të shërbimit NTRIP 
trip status - Kontrollimi i shpenzimeve të ofertës NTRIP 
trip plus - aktivizimi i ofertës 
trip auto - aktivizimi automatik i ofertës për çdo muaj 
trip minus - deaktivizimi i ofertës

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.