ISDN

Tarifat për instalim të linjës ISDN Njësia Çmimi (pa TVSH) Euro
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) një herë 37
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) në linjën ekzistuese një herë 22
Transferimi i linjës ISDN - BRA (2B+D) në lokacion të ri një herë 8
Tarifë instalimi për ISDN - BRA (2B+D) për çdo MSN një herë 8.50
Tarifë instalimi për ISDN - PRA (30B+D) një herë 600
Transferimi i linjës ISDN - PRA (30B+D) në lokacion të ri një herë 250

 

Tarifë për mirëmbajtjen e linjës ISDN    
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - BRA (2B+D) mujore 9
Tarifë për mirëmbjatjen e linjës ISDN - PRA (30B+D) mujore 150

 

Tarifat për shërbimet shtesë për linjën ISDN - BRA (2B+D)    
Përcjellja e tarifës kah konsumatori (16 kHz) mujore 2.50
Ndalesa përveç trafikut lokal mujore 5
Ndalesa e plotë mujore 4
Ndalesa e trafikut ndërkombëtar mujore 5
Ndalesa përveç trafikut lokal dhe kombëtar mujore 5
Ndalesa e thirrjeve në shkuarje mujore 6
Ndalesa e thirrjeve në ardhje mujore 1
Ndalesa për thirrjet në rrjetin mobil mujore 3
Lista detale e thirrjeve mujore 1
Thirrja në pritje - CW (Call Waiting) mujore 0.50
Transferimi i thirrjes - CT (Call Transfer) mujore 0.50
Mbajtja e thirrjes - CH (Call Hold) mujore 0.50
Marrja e thirrjes - CPU (Call Pick Up) mujore 0.50
Ndalesë e trafikut me kod (PIN) mujore 5
Lidhja Konferencë - 3 pjesëmarrës mujore 2
Ridrejtimi i menjëhershëm i thirrjes DIVI - nga operatori mujore 1
Ridrejtimi i menjhëhershëm i thirrjes DIVI - nga konsumatori  mujore 1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga operatori   mujore 1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur është i zënë DIVBY-nga konsumatori  mujore 1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga operatori  mujore 1
Ridrejtimi i thirrjes kur konsumatori i thirrur nuk lajmërohet DIVDA-nga konsumatori  mujore 1
Identifikimi i numrit thirrës CLIP  mujore Pa pagesë
Ndalimi i identifikimit të numrit thirrës CLIR  mujore 5
Injorimi i ndalimit të identifikimit të numrit thirrës CLIRIGN  mujore 5
Refuzimi i thirrjeve me ndalim të identifikimit të numrit thirrës-ACREJ  mujore 5
Pranimi ose Refuzimi selektiv i thirrjeve - "Screening List"  mujore 7
Krijimi i serisë PBX  një herë 10
Ndërrim i numrit me kërkesë një herë 5

 

Numeracioni    
Numeracioni i shkurtuar pesëshifror   mujore 300
Numeracioni i shkurtuar katërshifror   mujore 600

Këtyre çmimeve ju shtohet edhe 16% TVSH

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.