Klubet e Biznesit

Prepaid ORANGE GREEN YELLOW BLUE RED
Numri minimal i anëtarëve ne klub 2-10 11-19 20-50 51-100 mbi 100
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH 1.00 € 2.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 €
Numri minimal i antareve postpaid 1 3 5 10 20
  Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Thirrjet brenda Klubit (CUG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Çmimet jashtë pakos dhe klubit
Vala/min/60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.09 € 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.09 € 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 3.00 €
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb. 0.010 € 0.010 € 0.010 € 0.010 € 0.010 €

 

 

PostPaid ORANGE
100  
GREEN
300
YELLOW
500
BLUE
1000
RED
2000
Pako Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Pagesa mujore për nje abonent 7.95 € 14.95 € 24.95 € 34.95 € 49.95 €
Minuta Kombetare 60/30 100 300 500 1000 2000
SMS Kombetare 100 300 500 1000 2000
Internet 3G/MB/muaj/ 500 1000 2000 3000 5000
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb. 0.010 € 0.010 € 0.010 € 0.010 € 0.010 €
Zbritja (bonus ne kontrate 24 mujore/neEuro) per telefon mobil 40.00 € 75.00 € 125.00 € 210.00 € 300.00 €

 

 

 

Thirrjet Ndërkombetare Standarde
Thirrjet ne Roaming Standarde
FnF JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak  JO
CUG prepaid-postpaid  PO
CUG SMS JO
Cmimet jashte pakos/CUG prepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG) kthehet ne kredi
*Minuta kombetare  Fiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid PO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar PO

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.