Kodet e shkurtëra

Pershkrimi Kodi Opcioni
Kontrollimi i gjendjes se llogarive prepaid *101#  1 Llogaria kryesore_Send
2 Llogarite e tjera_Send
Rimbushja e llogarisë *103# Numri i zbuluar#Call
Transferi i kredisë *121* 44xxxxxx*Euro*pinkodi#Call
Ndrrimi i pin kodit per transfer te kredisë *102* *pinkodiivjeter*pinkodiiri*pinkodiiri#Call
Roaming USSD call back service *123* 0037744xxxxxx#Call
Shërbimi të lutem më thirr! *141* 44xxxxxx#Call
Shërbimi për thirrjet e humbura **62*222# Call
Deaktivizimi i shërbimit për thirrjet e humbura ##62# Call
 
  SMS Teksti
Informatat e pergjithshme 50555 Info
Informatat mbi afatet e mbushjeve 50555 Mbushjet
Informatat mbi ValaIN 50555 ValaIN
Informatat mbi transferin e kredisë 50555 Transfer
Informata mbi sherbimin roaming 50555 Roaming
Informata mbi sherbimin e internetit 50555 Internet
Informata mbi sherbimin SMS 50555 SMS
 
Aktivizimi i internetit 50555 Data plus
Deaktivizimi i internetit 50555 Data minus
Blerja e Familja dhe Miqte 24 50555 Free 24
Statusi i Familja dhe Miqte 24 50555 Status 24
Blerja e Familja dhe Miqte Premium 50555 Premium FnF
Blerja e Familja dhe Miqte Premium 50555 Premium Status
SMS pershkrues i menaxhimit te sherbimit nTRIP 50555 trip
Statusi i nTRIP 50555 trip status
Blerja e nTRIP (nje muaj) 50555 trip plus
Blerja e nTRIP (muajt ne vijim) 50555 trip auto
Deaktivizimi i nTRIP 50555 trip minus
Kontrollimi i gjendjes se llogarise postpaid 53044 /

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.