Linjat e huazuara

Linjat e huazuara me kapacitet deri në 10 Gbps (Trafiku kombëtar) 

Kapaciteti Instalimi per link Pa TVSH  Instalimi per link Me TVSH  Deri 2 km  Mujore   Pa TVSH 

Deri 2 km Mujore   Me TVSH 

 Deri 5 km   Mujore   Pa TVSH Deri 5 km  Mujore  Me TVSH Deri 15 k  Mujore  Pa TVSH Deri 15 km  Mujore     Me TVSH  Mbi 15 km    Mujore     Pa TVSH  Mbi 15 km    Mujore    Me TVSH
1Mbps 250 290 176.72 205 206.9 240 237.07 275 280.17 325
2Mbps 250 290 206.9 240 228.45 265 267.24 310 310.34 359.99
4Mbps 250 290 232.76 270 258.62 300 297.41 345 340.52 395
5Mbps 250 290 267.24 310 288.79 335 327.59 380 370.69 430
8Mbps 250 290 297.41 345 318.97 370.01 349.14 405 400.86 465
10Mbps 250 290 327.59 380 357.76 415 379.31 440 439.66 510.01
15Mbps 250 290 357.76 415 387.93 450 409.48 475 469.83 545
20Mbps 250 290 387.93 450 418.1 485 439.66 510.01 508.62 590
30Mbps 250 290 418.1 485 448.28 520 478.45 555 538.79 625
40Mbps 250 290 448.28 520 478.45 555 508.62 590 568.97 660.01
50Mbps 250 290 478.45 555 508.62 590 538.79 625 590.52 685
75Mbps 250 290 500 580 538.79 625 568.97 660.01 629.31 730
100 Mbps 250 290 Për kapacitete mbi 100 Mbps distanca e pikave nuk merret parasysh, tarifa është e njëjtë 676.72 785
200 Mbps 250 290 850 986
300 Mbps 250 290 935.34 1,084.99
400 Mbps 250 290 1034.48 1,200.00
500 Mbps 250 290 1112.07 1,290.00
600 Mbps 250 290 1172.41 1,360.00
700 Mbps 250 290 1275.86 1,480.00
800 Mbps 250 290 1318.97 1,530.01
900 Mbps 250 290 1357.76 1,575.00
1 Gbps 250 290 1426.72 1,655.00
2 Gbps 250 290 2,030.17 2,030.17
3 Gbps 250 290 2,672.41 2,672.41
4 Gbps 250 290 3,318.97 3,318.97
5 Gbps 250 290 4,094.83 4,094.83
6 Gbps 250 290 4,487.07 4,487.07
7 Gbps 250 290 5,172.41 5,172.41
8 Gbps 250 290 5,818.97 5,818.97
9 Gbps 250 290 6,465.52 6,465.52
10 Gbps 250 290 7137.93 8,280.00

 

Linjat e huazuara me kapacitet deri në 10 Gbps (Trafiku ndërkombëtar) 

Kapacitetet

Tarifa e instalimit Pa TVSH 

Tarifa e instalimit  Me TVSH

  Tarifa/Mujore     PA TVSH    Tarifa/Mujore     ME TVSH
2 Mbps 350 406 550 638
5 Mbps 350 406 600 696
10 Mbps 350 406 650 754
20 Mbps 350 406 750 870
50 Mbps 350 406 850 986
100 Mb/s 350 406 965 1,119.40
200 Mb/s 350 406 1,200.00 1,392.00
300 Mb/s 350 406 1,330.00 1,542.80
400 Mb/s 350 406 1,470.00 1,705.20
500 Mb/s 350 406 1,570.00 1,821.20
600 Mb/s 350 406 1,655.00 1,919.80
700 Mb/s 350 406 1,750.00 2,030.00
800 Mb/s 350 406 1,830.00 2,122.80
900 Mb/s 350 406 1,910.00 2,215.60
1 Gb/s 350 406 2,000.00 2,320.00
10 Gb/s 350 406 10,000.00 11,600.00