Linja telefonike ditore

Instalimi për linjë Çmimi ditor për një linjë  Shërbim shtesë numër 5 shifror Shërbim shtesë numër 4 shifror Shërbimet shtesë
PBX/për linjë
2 deri 5 35.00 € 20.00 € 75.00 € 130.00 € 10.00 €
6 deri 10 25.00 € 15.00 € 50.00 € 100.00 € 8.00 €
11 deri 50 15.00 € 10.00 € 35.00 € 80.00 € 5.00 €
50 deri 100 15.00 € 8.00 € 15.00 € 50.00 € 3.00 €
mbi 100 5.00 € 5.00 € 10.00 € 30.00 € 1.00 €

 

Shembull me 5 numra
Përshkrimi Çmimi 
Instalimi 175.00
Shërbimi 100.00
Shërbimi shtesë 100.00
Numri i shkurtër 4 shifror 130.00
Totali 455.00

Shembull me 10 numra
Përshkrimi Çmimi 
Instalimi 250.00
Shërbimi 150.00
Shërbimi shtesë 80.00
Numri i shkurtër 4 shifror 100.00
Totali 580.00

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.