Shërbimi “Të lutem më thirr”

Shërbimi “Të lutem më thirr” vlenë për numrat 044 dhe 045 për të gjithë konsumatorët pre-paid, në rastet kur kredia është e pamjaftueshme për të realizuar thirrje apo dërguar SMS


Ky shërbim realizohet duke thirrur *141*44xxxxxx#

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.