Numrat me thirrje falas 0800 (Free-Call numbers)

Përshkrimi Çmimi me TVSH Çmimi me TVSH
Instalimi (një herë) 100.00 86.2069
Mirëmbajtja (mujore) 20.00 17.2414
Thirrjet nga Vala 0.10 0.0862
Thirrjet nga TiK 0.04 0.0345

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.