Pakot Familjare

Prepaid Family Family PLUS
Numri minimal i anëtarëve ne klub 2-5 5-10
Tarifa e Kyqjes (nje-here) me TVSH 0.00 € 0.00 €
Pagesa mujore per anetare/ me TVSH 3.00 € 2.00 €
Numri minimal i antareve postpaid 1 2
  Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Thirrjet brenda Klubit (CUG) 0.000 0.00
Çmimet jashtë pakos dhe familjes
Vala/min/60/60 0.07 € 0.06 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.08 € 0.07 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.07 € 0.06 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.08 € 0.07 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 €
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) 4.00 € 4.00 €
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb. 0.0100 € 0.010 €

 

PostPaid Family 300 BIG Family 500
Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Pagesa mujore për nje abonent 14.99 € 24.99 €
Minuta Vala dhe TiK 60/30 300 500
SMS Kombetare 300 500
*Minuta Kombetare 60/30 150 250
Internet 3G/MB/muaj/ 1000 2000
Internet Pay as y'Go/1MB/inrc:100Kb. 0.01 € 0.010 €
Zbritja (bonus ne kontrate 24 mujore) per telefon mobil 75.00 € 125.00 €

 

 

Thirrjet Ndërkombetare Standarde
Thirrjet ne Roaming Standarde
FnF JO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeak  JO
CUG prepaid-postpaid  PO
CUG SMS JO
Cmimet jashte pakos/CUG prepaid&postpaid
Pagesa mujore per anetare (CUG) Kthehet ne kredi
*Minuta kombetare  Fiks dhe mobile
Tarifplani per postpaid vlen nga zgjidhja e pakos prepaid JO
Pakot mund te kombinohen ne menyre te kryqezuar PO

 

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.