Pakot Individuale

Pakot postpaid individuale Cmimi me TVSH Bonusi Minuta SMS Internet 3G/LTE Shtesë
Euro Vala Kombetare Vala dhe Kombetare 3G/LTE
Perfshire ne pako Opcionale (cross)
Intro 14.95 75.00 400 100 500 1GB 1 GB/2.50 €
Plus 24.95 125.00 700 200 1000 2 GB 2 GB/4.50 €
Extra 34.95 210.00 1000 300 1500 4 GB 5 GB/9.00 €
Super 49.95 300.00 2000 500 2000 5 GB 10 GB/15.00 €
Super Extra 64.95 520.00 pa limit 1000 pa limit 10 GB pa Limit/25.00 €

 

Çmimet jashtë pakove individuale Intro Plus Extra Super SuperExtra
Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH Cmimi me TVSH
Vala/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
Rrjetin fiks TIK/min/60/30 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.04 € 0.04 €
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/30 0.08 € 0.07 € 0.06 € 0.05 € 0.05 €
SMS në Vala dhe Kombetare 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
SMS Internacional 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 € 0.10 €
Internet 3G /1GB/muaj (Pako) 4.00 € 4.00 € 4.00 € 3.00 € 3.00 €
Internet Pay as y'Go/1MB 0.001 € 0.001 € 0.001 € 0.001 € 0.001 €

 

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.