Internet 1GB

Përdorim i Internetit (3G dhe 4G*), shfletim i faqeve të internetit deri në 1GB për vetëm 1.5 Euro **.

Blerja e pakos promocionale bëhet duke thirrur në numrin 161, dhe pasi të dëgjohen udhëzimet, duhet zgjedhur:

  • a. Shtypni 7 për të blerë pako;
  • b. Shtypni 5 për të blerë pakon e te dhënave.

Konfigurimi i telefonit mobil behet duke thirrur ne Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatoreve, apo edhe diretk nga ueb-faqja valamobile.com

Pakoja e ka afatin e vlefshmërisë nje (1 ) javë *** nga dita e blerjes, ndërkohë  tarifimi i data transferim behet cdo i 100KB. KB apo MB e pa shfrytëzuara grumbullohen dhe mund te shfrytëzohen prapë me blerjen ardhshme të kësaj pakoje.

Për të shikuar gjendjen në llogari, respektivisht shfrytëzuehsmërinë e minutave/SMS/MB në këtë pako, konsumatorët duhen të veprojnë siç vijon: duke shtypur *101#.

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar këtu: Konfigurimi Automatik

 

Konfigurimi bazë:


Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

Data Barrier: Packet Data

Access Point Name (APN): vala

 

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555

*Per 4G eshte e domosdoshme te ndrrohet SIM kartela

**Cmimi eshte promocional

***pas kalimit te afatit te pakos (7 ditëshe) transferet e te dhenave behen sipas sasisë së përdorimit, 1 cent/1MB-et e parë; 0.1 cent çdo 100 KB të tjerë.

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3G ose 4G* për klientët me parapagim me kapacitet 2GB dhe ka kohëzgjatjen 30 ditë (një muaj) ** për vetëm 3 Euro ***.

Blerja e pakos mujore bëhet duke thirrur në 161, pastaj shtypet numri 7 për të blerë pakon, zgjidhni numrin 4 për të blerë pakon e kontetit dhe konfirmoni përmes numrit 1.

Në rast se brenda afatit nuk shpenzohet i gjithë kapaciteti, atëherë pjesa e mbetur bartet në blerjen (aktivizimin) e radhës.

 

Ndersa tarifat mujore për klientët me kontratë (Post-Paid) eshte e kalkuluar ne pakot aktuale. 

 

Aktivizimi i Internetit bëhet duke dërguar SMS ne numrin 50555 me përmbajte: Data plus

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Dataminus ne numrin 50555

Konfigurimi i telefonit mobil bëhet duke thirrur në Qendrën e thirrjeve apo direkt tek Kujdesi ndaj konsumatorëve, apo edhe direkt duke klikuar Konfigurimi Automatik

Konfigurimi bazë:

Preferred network type: 3G ose LTE (recommended)

Data Barrier: Packet Data

Access Point Name (APN): vala

 

*Per 4G eshte e domosdoshme te ndrrohet SIM kartela

**pas kalimit te afatit te pakos (30 ditëshe) transferet e te dhenave behen sipas sasisë së përdorimit, 1 cent/1MB-et e parë; 0.1 cent çdo 100 KB të tjerë.

***Cmimi eshte promocional

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.