Për ne

Letërnjoftim i Vala-s

Operatori i parë mobil i licencuar në Kosovë Vala (ish- Vala 900) operon në Kosovë që prej vitit 2000. Që prej atëherë Vala ka kaluar në faza të ndryshme të zhvillimit; përmes rritjes së kapaciteteve, shtimit të numrit të konsumatorëve, ofrimit të vazhdueshëm të shërbimeve, uljen e çmimeve për shërbimet e ofruara.

Biznesi: Shërbime të telefonisë mobile
Përshkrimi: Operator lider i shërbimeve të telefonisë mobile në Kosovë
Pronësia: Njësi biznesi e PTK, Sh.A
Zyrtar Kryesor: Valon Zhuniqi, Drejtor i Vala-s

Adresa: 
Dardania, p.n
10100 Prishtinë, Kosovë
Tel.: 0800 10000 (pa pagesë)
e-mail: info@valamobile.com

Themeluar: Viti 2000, Prishtinë - Kosovë

Numri i përgjithshëm i konsumatorëve: Vala numëron më shumë se 1 Milion konsumatorë

Shërbimet e ofruara:

  • Shërbimi me zë
  • SMS lokal
  • SMS ndërkombëtar
  • Roaming Postpaid
  • Roaming Prepaid
  • Roaming Prepaid USSD roaming
  • Ribmushja elektronike (Top-Up Elektronic)
  • EDGE
  • 3G


Mbulueshmëria: 98% e territorit të populluar të Kosovës.