Plani Tarifor

Thirrjet lokale

Minuti i parë Pas minutës së parë
/min. /interval kohor
Thirrjet nga Vala në: peak off-peak Extra off-peak peak off-peak Extra off-peak
Vala 0.09 0.04 0.02   0.01/15s 0.02/min
PTK fiks 0.09 0.04 0.02   0.01/15s 0.02/min
Operatoret Lokal * 0.10 0.10 NA N/A N/A NA

 *Operatoret Lokal (IPKO FIks dhe Mobil, D3 dhe ZMoblie)

Tarifat e disa thirrjeve specifike janë paraqitur më poshtë:
Lloji i thirrjes Përshkrimi Tarifimi
50555,163,161 Kujdesi i parapaguesve, konsultimi i kredisë, 
rimbushja e kredisë etj.
Gratis
080010000 Qendra e thirrjeve Gratis
160 Sekretatia telefonike personale Gratis
SMS - Vala Dërgimi i mesazheve të shkurtëra 0.02
SMS -Operatoret Lokal *   0.02
International SMS   0.13
MMS Dërgimi i mesazheve multimediale 0.09
Internet në mobil EDGE,3G 0.01/1MB

 *Operatoret Lokal (IPKO FIks dhe Mobil, D3 dhe ZMoblie)

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.