Pro-On (Pako individuale)

Emërtimi  

Shpejtësia

Mbps

1 Mbps

Pa TVSH

1 Mbps

Me TVSH

Total

Pa TVSH

Total

Me TVSH 

ProOn 1 E 1 10.345 12 10.345 12
ProOn 2 E 2 10.345 12 20.69 24
ProOn 5 E 5 10.345 12 51.724 60
ProOn 10 E 10 7.759 9 77.586 90
ProOn 15 E 15 7.759 9 116.379 135
ProOn 20 E 20 7.759 9 155.172 180
ProOn 30 E 30 7.328 8.5 219.828 255
ProOn 40 E 40 7.328 8.5 293.103 340
ProOn 50 E 50 6.897 8 344.828 400
ProOn 60 E 60 6.897 8 413.793 480
ProOn 70 E 70 6.897 8 482.759 560
ProOn 80 E 80 6.466 7.5 517.241 600
ProOn 90E 90 6.466 7.5 581.897 675
ProOn 100 E 100 6.466 7.5 646.552 750
ProOn 250 E 250 6.466 7.5 1,616.38 1,875.00
ProOn 500 E 500 6.034 7 3,017.24 3,500.00
ProOn 750 E 750 6.034 7 4,525.86 5,250.00
ProOn 1000 E 1000 5.172 6 5,172.41 6,000.00

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.