Tarifat për thirrjet roaming

 

  Thërras në      
Jam në Vendin e vizituar Kosovë Vendet e tjera Pranimi i thirrjes Dergimi i SMS-it Internet 1MB
Shqiperi (Plus) 0.85 0.60 1.40 0.30 0.20 0.15
Shqiperi (operatoret e tjere) 1.20 1.75 2.90 0.50 0.50 2.00
Mal të Zi (Telenor) 0.90 1.20 2.35 0.35 0.25 0.50
Maqedoni (T-mobile) 0.90 0.90 2.35 0.30 0.25 0.50
Turqi (Turkcell) 2.00 2.00 3.00 0.40 0.30 1.50
Zvicer (Orange dhe Swiscom) 0.90 1.20 2.35 0.50 0.25 2.00
Zona Rajon 1.20 1.75 3.50 0.50 0.50 10.00
Zona Europe 0.70 0.70 2.90 0.30 0.30 7.30
Zona Vendet tjera 2.35 2.90 3.50 0.90 0.60 10.00

* Çmimet janë me TVSH dhe të paraqitura në Euro

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.