Tarifat për thirrjet ndërkombëtare

Emri i zonës Cmimi
Zona Regjion 0.31 Euro
Zona Evrope 0.30 Euro
Zona World 1 0.74 Euro
Zona World 2 1.55 Euro
Zona Satelite 11.10 Euro

* Çmimet janë me TVSH dhe të paraqitura në Euro

 

Zonat Thirrëse
Zonat nderkombetare per thirrjet telefonike do te ndryshohen si ne vijim;

 

Emërtimet e reja:
Zona Regjion    |  Zona Regjion (bejne pjese shtetet fqinje )
Zona Europe    |  Zona Evrope (bejne pjese shtetet e Europes – Gjeografikisht – jo vetem BE
|    -Liechteshtain + SHBA dhe Kanada)
Zona World 1     |  Zona World 1 
Zona World 2     |  Zona World 2 (Rest of the World) - te gjitha shtetet tjera
Zona Satelite     |  Zona Satellite Communication (Inmarsat, Iridium, Thuraya, etc.)

 

 

 

 

TË REKOMANDUARA

Internet 2GB

Vala ofron shërbimin promocional mujor të internetit 3g për klientët me parapagim me kapacitet 2GB.