TIK-ALO, kartela me parapagim për thirrjet ndërkombëtare

Instruksionet për përdorimin e TiK-ALO kartelave me parapagim


TiK-ALO kartela me parapagim me mbi 50% lirim. 


Telekomi i Kosovës ofron kartela me parapagim me mbushje prej 5 dhe 10 euro për klientët e vet.


Me këto kartela, ju përfitoni zbritje mbi 50% në thirrjet fikse ndërkombëtare!


Përpos bisedave ndërkombëtare më të lira, ju mund të përdorni cilindo telefon shtëpie apo zyre në rrjetin e Telekomit të Kosovës, duke ngarkuar vetëm llogarinë tuaj nga kartela!


Për më shumë informata rreth aktivizimit dhe përdorimit të kartelave me parapagim nga Telekomi i Kosovës, kontaktoni Qendrën e Thirrjeve 24 orë në ditë, 7 ditë në javë në 038 9077, dërgoni email në info@telekomi.net, ose vizitoni www.telekomi.net

Thirrja e parë

1) Thirrni numrin 0800 000, shtypni numrin 12 shifror nga kartela juaj, pastaj shtypni tastin #.
2) Zgjedhni gjuhën duke shtypur:
1 - gjuha shqipe
2 - srpski
3 - english
- për të konfirmuar shtypni 1;
- për të ndryshuar shtypni 2.
3) Krijoni PIN-in tuaj 5 shifror (zgjedhja juaj)
- pastaj konfirmojeni PIN-in tuaj duke shtypur tastin #.
4) Për të thirrur shtypni numrin e dëshiruar dhe tastin # në fund
Thirrja juaj realizohet.

Thirrjet tjera

*Nëse nuk e keni lidhur kartelën me ndonjë numër fiks

1) Thirrni numrin 0800 000
pastaj shtypni numrin 12 shifror nga kartela juaj, dhe në fund shtypni tastin #.
2) Pastaj shtypni PIN-in tuaj 5 shifror dhe përsëri tastin #.
3) Në fund shtypni numrin e dëshiruar dhe tastin #.
Thirrja juaj realizohet.

*Nëse e keni lidhur kartelën me ndonjë numër fiks

1) Thirrni numrin 0800 000
2) Shtypni numrin e dëshiruar dhe në fund shtypni tastin #.
Thirrja juaj u realizua.

*Regjistrimi i numrave në kartelë (deri ne 10 numra)

1) Thirrni numrin 0800 000 dhe pastaj shtypni #1.
2) Shtypni 1 për të regjistruar numrin që ju dëshironi apo 2 për të fshirë numrin (nëse e keni regjistruar më herët) dhe në fund shtypni         tastin #.
3) Shtypni numrin që dëshironi ta regjistroni dhe në fund tastin #.

*Përzgjedhja e gjuhës

1) Thirrni numrin 0800 000
2) Shtypni tastin #2
3) Zgjedhni gjuhën duke shtypur
1 gjuhën shqipe
2 srpski
3 english
4) Për të konfirmuar shtypni 1 apo për të ndryshuar shtypni 2, dhe në fund shtypni tastin #

*Gjendja e llogarisë në kartelë

1) Thirrni numrin 0800 000
2) Shtypni tastin #3
3) Ju do të dëgjoni rreth gjendjes së llogarisë tuaj, p.sh. kredia juaj eshte x,y euro
ju mund të bëni thirrje deri më (Data/Muaji/Viti).

*Bashkangjitja e linjës për qasje të shpejtë

- Nëse linja e juaj ende nuk është bashkangjitur:

1) Thirnni numrin 0 800 000 pastaj shtypni tastin #4.
2) Kërkesa juaj është kryer, kartela juaj i është bashkangjitur
linjës 038 xxx yyy.

- Nëse linja e juaj është e bashkangjitur:

1) Thirrni numrin 0800 000 pastaj shtypni tastin #4.
2) Kërkesa juaj është kryer, kartela juaj është ndarë nga linja
038 xxx yyy.

*Qasja në Qendrën e thirrjeve

1) Thirrni numrin 0800 000.
2) Shtypni tastin #5.
3) Shtypni 2 për tu lidhur me operatorin 9077 (numër pa pagesë), për të ju dhënë udhëzime më të hollësishme.

*Modifikimi (ndërrimi) i PIN-it:

1) Thirrni numrin 0800 000 pastaj shtypni tastin #8.
2) Shtypni 1 për ta ndryshuar PIN-in tuaj, shtypni 2 për ta aktivizuar/deaktivizuar PIN-in tuaj
3) Shtypni PIN-in e përparshëm.
4) Shtypni PIN-in e ri.
5) konfirmojeni PIN-in e ri duke shtypur tastin #.
PIN-i juaj është ndryshuar.

FOL ME MUA, FOL ME TiK-ALO

 Çmimet drejtuar Operatorëve fiks             Çmimet drejtuar Operatorëve mobil

                                                        Tarifa e ditës        Tarifa e natës                      Tarifa e ditës        Tarifa e natës

  Thirrjet drejt shteteve                08:00 - 22:00        22:00 - 08:00                      08:00 - 22:00        22:00 - 08:00   


               Austri                                            
Belgjike
Gjermani
Itali
Holande                                   0.1724                   0.0862                                 0.2327                  0.1563    
Slloveni
Suedi
Zvicer
Turqi
Britani e Madhe

 

TË REKOMANDUARA

Pakot e internetit TiKon

Pakot e internetit e TiKon

4X shpejtësi më e madhe e internetit

Telekomi i Kosovës ka avancuar rritjen e shpejtësisë dhe cilësisë së internetit.